Zintegrowany raport roczny 2016

Otoczenie rynkowe

Zmieniająca się sytuacja na polskim oraz litewskim rynku ochrony zdrowia może pośrednio lub bezpośrednio wpływać na wyniki finansowe oraz niefinansowe poszczególnych spółek z rodziny Pelion.

Rynek hurtowej sprzedaży do aptek w Polsce wzrósł w ostatnim roku o 5,4%, a rynek detaliczny o 6,2%. Prognozuje się, że w roku 2017 rynek farmaceutyczny w Polsce powinien rozwijać się w podobnym tempie, tj. powiększyć się o kolejnych 4-6%. Rynek litewski w 2016 roku wzrósł o 7,4%.

Perspektywy dla wzrostu rynku farmaceutycznego w Polsce mają solidne podstawy - od kilku lat obserwuje się wzrost świadomości w zakresie zdrowia i profilaktyki, a także aktywności fizycznej i sportu. Swoista „moda” na zdrowy tryb życia powoduje wzrost segmentu OTC, który zwykle charakteryzuje się uzyskaniem wyższej marży niż segment leków na receptę. Równocześnie zmiany demograficzne w Polsce, tj. zjawisko starzenia się społeczeństwa bezpośrednio przekładają się na wzrost popytu na farmaceutyki.

Obok samego wzrostu rynku, który daje szanse na wzrost sprzedaży, wyniki spółek uzależnione są od polityki państwa w zakresie rynku farmaceutycznego. Zmiany regulacji w zakresie listy leków refundowanych, cen i marż urzędowych oraz pozostałe zmiany regulacyjne, w tym dotyczące ograniczenia w wydawaniu zezwoleń na prowadzenie aptek i asortymentu dostępnego w aptekach mogą bezpośrednio przełożyć się na wyniki ekonomiczne Pelion, ale też na sytuację samych Pacjentów. Zmiany w zakresie listy leków refundowanych, czy listy leków dla osóbpo 75 roku życia oznaczają zmianę ekonomicznej dostępności określonych leków. W przypadku zmiany uregulowań w zakresie możliwości prowadzenia aptek zmienić może się zarówno rynek sprzedaży detalicznej, dostępność aptek, jak również ceny w sposób niekorzystny dla Pacjenta. Dodatkowe utrudnienie dla podmiotów działających na rynku stanowią przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne oraz dokonywanie oceny skutków wprowadzania zmian ex post.

Z punktu widzenia wyników ekonomicznych Pelion kluczowe znaczenie ma kondycja finansowa odbiorców hurtowych tj. aptek i szpitali, a tym samym polityka gospodarcza rządu w zakresie m.in. restrukturyzacji szpitali i ich zadłużenia.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Barometr PEX PharmaSequence

Warto zaznaczyć, że w 2011 r. to leki na receptę refundowane stanowiły zdecydowanie większą część rynku (45%), podczas gdy leki na receptę pełnopłatne 19%, a segment OTC – 36%. Tym samym nastąpiła trwała zmiana struktury rynku po wprowadzeniu ustawy w 2012 roku – niekorzystna z punktu widzenia pacjenta, gdyż średnia odpłatność pacjenta za leki wzrosła.

Podział średniej ceny leku na zapłatę pacjenta i refundację

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Barometr PEX PharmaSequence

Wielkość rynku farmaceutycznego można szacować na trzech różnych poziomach:

Równolegle funkcjonuje rynek sprzedaży do aptek szpitalnych, które są zaopatrywane przez hurtownie farmaceutyczne oraz bezpośrednio przez producentów.

Dynamika rynku farmaceutycznego w Polsce i na Litwie

Rynek sprzedaży hurtowej do aptek w Polsce

+ 5,4%
Źródło: QuintilesIMS (roczniki 2015 i 2016)

Rynek apteczny w Polsce

+ 6,2%
Źródło: Barometr PEX PharmaSequence

Rynek sprzedaży hurtowej do szpitali w Polsce

+ 1,0%
Źródło: QuintilesIMS (roczniki 2015 i 2016)

Rynek hurtowy na Litwie

+ 7,4%
Źródło: QuintilesIMS (miesięczniki)