Zintegrowany raport roczny 2016

Informacje zwrotne

Niniejszy raport powinien pomóc czytelnikom lepiej zrozumieć proces budowania i chronienia wartości w Pelion, zarówno w jej ekonomicznym, ale także społecznym i środowiskowym wymiarze. W opinii autorów ma dać szanse na lepsze poznanie wzajemnych powiązań między działalnością poszczególnych linii biznesowych, ich wpływem na interesariuszy, charakterem wzajemnych relacji i ryzykiem podejmowanych decyzji.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące niniejszego raportu oraz wpływu Pelion na zrównoważony rozwój, mogą okazać się dla rodziny Pelion niezmiernie cenne. Wszystkie one są źródłem wiedzy, dzięki której można doskonalić podejście zarządcze, w tym również przyszłe raportowanie.

Osoba odpowiedzialna za CSR:

Elżbieta Łacina

Specjalista ds. CSR

Pelion S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

www.pelion.eu

e-mail: odpowiedzialni@pelion.eu

Dane kontaktowe

Dostępność raportów rocznych archiwalnych