Zintegrowany raport roczny 2016

Pelion S.A. na GPW w 2016 roku

Miejsce notowań GPW w Warszawie
Rynek / Segment Podstawowy/50 PLUS
System notowań Ciągłe
Sektor branżowy Handel Hurtowy
Nazwa skrócona PEL
Bloomberg PEL PW
Reuters PELIO.WA
Uczestnik indeksów na koniec 2016 WIG, sWIG80, Respect Index
Liczba akcji na koniec 2016 11 145 714

W 2016 roku kurs zamknięcia akcji Pelion oscylował w przedziale 43,20 PLN – 57,80 PLN. Roczne maksimum zostało osiągnięte 8 września, a roczne minimum 25 sierpnia. W pierwszym półroczu 2016 roku akcje Pelionu znajdowały się w trendzie bocznym. Ich notowania oscylowały w tym okresie w przedziale 48,7 PLN – 55,7 PLN. W lipcu akcje Spółki zniżkowały o blisko 12% względem zamknięcia czerwca i kontynuowały ten trend w sierpniu aż do osiągniecia minimum rocznego w dniu 25 sierpnia. Od kolejnej sesji nastąpiło odbicie kursu aż do osiągnięcia maksimum rocznego w dniu 8 września. Od następnego dnia cena akcji znajdowała się w trendzie spadkowym, kończąc rok na poziomie 46,50 PLN. Średni dzienny wolumen obrotu akcjami wyniósł w ciągu 2016 roku 2,3 tys. akcji. Kapitalizacja na koniec roku wyniosła 518 mln PLN, tj. 17% mniej niż na koniec 2015 roku.

Relacje z inwestorami

Spółka prowadzi otwarty dialog z uczestnikami rynku kapitałowego, przestrzegając zasad transparentności. Komunikacja z inwestorami i analitykami, prowadzona w postaci...

Relacje z inwestorami

Spółka prowadzi otwarty dialog z uczestnikami rynku kapitałowego, przestrzegając zasad transparentności. Komunikacja z inwestorami i analitykami, prowadzona w postaci bezpośrednich spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji mailowej, przebiega dwukierunkowo – pracownicy Pelion przekazują informacje na temat Spółki, ale także pozyskują informacje zwrotne, które wykorzystują w celu budowania jeszcze lepszego dialogu.

Wyrazem dbałości o relacje z inwestorami indywidualnymi oraz innymi interesariuszami jest wysoka ocena strony www.pelion.eu w kolejnych edycjach Konkursu Złota Strona Emitenta. Kapituła konkursu docenia nie tylko zawartość informacyjną strony i użyteczność serwisu, ale także sposób komunikacji z inwestorami oraz sprawne odpowiadanie na zapytania kierowane do spółki poprzez kanały dostępne na stronie.

W grudniu 2016 roku Pelion po raz piąty został uczestnikiem indeksu RESPECT Index, skupiającego spółki zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, notowane na GPW w Warszawie. Indeks ten stanowi realną referencję dla inwestorów giełdowych, gdyż daje gwarancję inwestycji w spółki o najwyższych standardach zarządzania.