Dowiedz się czym jest zrównoważony rozwój dla Rodziny Pelion

Odszukaj na stronie 6 trójkątów. Kliknij w każdy z nich i uzupełnij naszą piramidę kapitałów.

Gdy skompletujesz wszystkie elementy uzyskasz dostęp do treści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.

Zintegrowany raport roczny 2016

Dowiedz się czym jest Zrównoważony rozwój dla Rodziny Pelion

Rodzina Pelion

efektywny model biznesowy

Rodzina spółek Pelion to - mimo zróżnicowanych profili działalności oraz indywidualnych celów - spójna filozofia biznesu skoncentrowana wokół Pacjenta i jego zdrowia. Wyraża się ona w naszej Misji: Jesteśmy po to, by dbać o jakość i długość życia Pacjentów i Klientów.

W Rodzinie Pelion wiemy, że kluczem do realizowania naszej Misji jest efektywny model biznesowy, który obejmuje sprawną dystrybucję hurtową i detaliczną, a także prowadzenie badań i wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązań z myślą o Pacjentach. Wszystko to razem gwarantuje Pacjentowi możliwość nowoczesnego leczenia.

Wierzymy w ludzi

kapitał ludzki

ponad9,4 tys.zatrudnionych Pracowników

Jednym z najważniejszych kapitałów Rodziny Pelion są ludzie. Tworzymy zespół wyjątkowych osób, które - dzięki swoim kompetencjom, otwartości na współpracę i dzielenie się doświadczeniami - na co dzień wypełniają Misję, jaką przed sobą postawiliśmy.

W Rodzinie Pelion kluczowa jest dla nas kultura dialogu - wsłuchiwanie się w głos i inicjatywy Pracowników oraz wspieranie ich aktywności. Wierzymy, że sprzyja to twórczemu poszukiwaniu rozwiązań, które pozwalają nam lepiej dbać o jakość życia Pacjentów i Klientów.

Chronimy życie

kapitał społeczny

6 edycji DOZ Maraton Łódź

W Rodzinie Pelion dbamy o zaufanie i uczciwość w relacjach z interesariuszami. Chronimy życie, dlatego angażujemy się w życie społeczności lokalnych, budujemy pozycję dobrego, zaufanego sąsiada. W dialogu z nimi rozwiązujemy problemy związane ze zdrowiem i jakością życia.

Promujemy profilaktykę oraz edukujemy Pacjentów, wskazując na konieczność dbania o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Szczególną uwagą otaczamy osoby starsze, którym dedykujemy działania i programy odpowiadające im potrzebom i problemom z jakimi się zmagają.

Budujemy zaufanie

kapitał operacyjny

4 mlnPacjentów obsługiwanych miesięcznie w aptekach w Polsce i na Litwie

W Rodzinie Pelion wypracowaliśmy autorski model współpracy z partnerami zewnętrznymi. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania i kanały komunikacji - wszystko po to, by umożliwić Pacjentowi szybkie zamówienie i odbiór potrzebnego leku.

Aby skutecznie realizować naszą Misję, nieustannie rozwijamy posiadaną infrastrukturę, sieć magazynową i dystrybucji.

Wyznaczamy standardy

kapitał intelektualny

28patentów i zgłoszeń patentowych na bazie własnej molekuły 1-MNA

Osiągamy przewagę konkurencyjną dzięki unikalnej wiedzy o doświadczeniu, które pozwala nam dostarczać leki w krótkim czasie, właśnie tam, gdzie są potrzebne. Prowadzimy własne, zaawansowane prace badawcze nad innowacyjną cząsteczką oraz badania kliniczne.

Misję Rodziny Pelion realizujemy łącząc środowisko akademickie z praktykami rynku, którzy mają bezpośredni kontakt z Pacjentami. Finansowane przez nas kongresy i wydawnictwa pozwalają na upowszechnianie osiągnięć współczesnej nauki.

Dbamy o równowagę

kapitał naturalny

5 latobecności w RESPECT Index

W Rodzinie Pelion, jako firmie odpowiedzialnej społecznie, dbamy o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie Pacjenta oraz jego otoczenia, które bezpośrednio wpływa na kondycję psychofizyczną.

W taki sposób realizujemy model przywództwa biznesowego, które wpiera, inicjuje i promuje zrównoważony rozwój.

Inwestujemy odpowiedzialnie

kapitał finansowy

8,5% wzrost przychodów

Stała współpraca i rzetelna komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego, kredytodawcami, a także efektywne zarządzanie należnościami są gwarancją płynności finansowej Rodziny Pelion. Przywiązujemy szczególną wagę do odpowiednich rezerw pozwalających na płynne regulowanie zobowiązań, a stosowana polityka w zakresie zdywersyfikowania źródeł finansowych powoduje to, że możemy korzystać z różnych linii kredytowych.

Do zarządzania wierzytelnościami powołaliśmy spółkę Consensus, którą tworzy zespół specjalistów z dziedzin prawa, windykacji i zarządzania ryzykiem i która pomaga w utrzymaniu płynności finansowej swoich Klientów.