Zintegrowany raport roczny 2016

Innowacje i rozwój

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania

Innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe

Wśród projektów badawczo-rozwojowych na szczególną uwagę zasługują prace realizowane przez spółkę Pharmena S.A. W 2016 roku spółka kontynuowała badania mające na celu zarejestrowanie i wdrożenie do produkcji na terenie USA i Kanady innowacyjnego leku (TRIA-662). W ocenie Pelion może on mieć znaczenie przełomowe w leczeniu dyslipidemii - choroby miażdżycowej charakteryzującej się zaburzeniami profilu lipidowego.

Partnerzy Pharmeny S.A.

Montreal Heart Institute

Torreya Partners

Partnerzy Pharmeny S.A.

  • Montreal Heart Institute – wiodący ośrodek badawczy i naukowy specjalizujący się w kardiologii oraz jeden z największych tego typów instytutów na świecie.
  • Torreya Partners – jedna z najlepszych na świecie firm doradczych z sektora biotechnologicznego, przeprowadziła ponad 100 transakcji fuzji, przejęć czy licencjonowania.

TRIA-662 zawiera substancję naturalną, która wykazała potencjalne możliwości uzyskania korzystnych efektów terapii bez działań ubocznych występujących dla innych leków znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Powyższy projekt został uznany przez renomowaną agencję analityczną Windhover za jeden z 10 najbardziej perspektywicznych na świecie projektów w zakresie zwalczania chorób układu krążenia.

Pharmena S.A. przedstawiła w 2016 roku kluczowe informacje dotyczące wyników badań klinicznych fazy II innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA (substancja fizjologiczna pochodzenia naturalnego: alga brunatna). Uzyskane wyniki badań potwierdziły działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwzapalne 1-MNA. Badanie wykazało także, iż w grupie Pacjentów przyjmujących 1-MNA nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych. Pharmena posiada patenty i zgłoszenia patentowe zapewniające ochronę zastosowań 1-MNA na całym świecie. Ochrona dotyczy zastosowań zarówno doustnych, jak i dermatologicznych (dermokosmetyki).

W oparciu o uzyskane wyniki badań, Pharmena S.A. opracowała programy badawcze w obszarze chorób sercowo-naczyniowych (wartość światowego rynku szacowana jest na kilkadziesiąt mld USD) oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów (wartość światowego rynku szacowana jest na kilkadziesiąt mld USD).

Innowacje produktowe i marketingowe

Na rynku ochrony zdrowia przełomowym rozwiązaniem okazało się zaoferowanie ubezpieczeń lekowych, których sprzedano już około 500 000. Obsługiwane są przez ok. 6 000 aptek w całej Polsce. Kolejną innowacją produktową jest Podarunkowa Karta Zdrowia. Uznawana jest już w blisko 5 000 punktach w Polsce (m.in. aptekach, placówkach medycznych, centrach sportu i rehabilitacji oraz ośrodkach SPA).

Inne potrzebne innowacyjne rozwiązania, jakie Pelion wdraża z myślą o Pacjentach, to m.in. możliwość łatwego i wygodnego zamawiania leków za pomocą e-zamówień lub m-zamówień, portal wiedzy medycznej będący połączeniem treści z serwisem społecznościowym, program COGNINET dla diagnostyki i profilaktyki mózgu. To także szczelny i bezpieczny system dystrybucji leków do Pacjenta, którego elementem jest unikalna linia kompletacyjna.

Poniesione inwestycje

W roku 2016 nakłady inwestycyjne spółek rodziny Pelion wyniosły blisko 60 mln zł. Najwięcej na budowę i modernizację budynków , a w szczególności na rozbudowę centrum logistycznego w Łodzi. W kolejnym roku, tj. w roku 2017, mają one wynieść około 120 mln zł. Przede wszystkim środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację bazy logistycznej, modernizację budynków i budowli oraz zakup sprzętu i oprogramowania IT.

Budujemy relacje ze światem nauki i korzystamy z jej osiągnięć

Rodzina Pelion łączy ze sobą różne środowiska, w tym środowisko akademickie z praktykami rynku, tj. farmaceutami, mającymi na co dzień styczność z Pacjentami. Poprzez kongresy i wydawnictwa finansowane przez spółki z rodziny Pelion, osiągnięcia współczesnej nauki mogą być upowszechniane. Zachęca to naukowców do podejmowania tematów badań, które mają znaczenie praktycznie i mogą przełożyć się na wymierne innowacje.

Dobrym przykładem komercjalizacji pomysłów jest geneza spółki Pharmena S.A. Powstała ona w listopadzie 2002 roku z inicjatywy łódzkich naukowców wywodzących się z Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozpoczęła działalność operacyjną w styczniu 2003 roku, a w maju tego roku na rynku polskim pojawiły się jej pierwsze oryginalne produkty, po czym w sierpniu zdobyła inwestora strategicznego w postaci Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. Wprowadzenie na rynek innowacyjnych preparatów, chronionych prawem patentowym w kilkunastu krajach, było ukoronowaniem wieloletnich badań prowadzonych przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Dołączenie do grona spółek dzisiejszej rodziny Pelion otworzyło przed spółką zupełnie nowe perspektywy. Dziś Pharmena prowadzi zaawansowane, innowacyjne badania, również poza granicami Polski. Projekt Pharmeny został uznany przez renomowaną agencję analityczną Windhover za jeden z 10 najbardziej perspektywicznych na świecie projektów w zakresie zwalczania chorób układu krążenia.

Edukujemy środowisko medyczne i farmaceutyczne

Kwartalnik „Farmakoekonomika Szpitalna”, wydawany przez firmę Urtica S.A., adresowany jest do farmaceutów aptek szpitalnych. Jest to specjalistyczne źródło wiedzy redagowane przez naukowców i specjalistów farmacji szpitalnej. Wysoki poziom merytoryczny oraz obiektywizm gwarantuje współpraca redakcji z uczelniami z całej Polski. Co więcej farmaceuci są gośćmi kongresów organizowanych przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. oraz uczestnikami Forum DOZ. Mogą wówczas brać udział w szkoleniach, o których tematyce decydują sami zainteresowani. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach pozwala na ciągłą aktualizację wiedzy o rynku i możliwościach jakie daje współczesna farmacja. Pomysł na wydawanie branżowego kwartalnika został uznany za dobrą i godną naśladowania praktykę biznesową przez ekspertów w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”.

Specjalnie dla partnerów biznesowych Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. stworzyła magazyn „Bez Recepty” (od 2017 funkcjonujący pod nowym tytułem „Recepta.pl”). Na bieżąco informuje on o tym co dzieje się na rynku farmaceutycznym. Zawiera też praktyczne porady z dziedziny finansów, zarządzania apteką, prawa, itp. Jest więc wygodnym i praktycznym poradnikiem, dzięki któremu właściciele i pracownicy aptek mogą śledzić na bieżąco zmiany na rynku leków, jak również uzyskiwać praktyczną wiedzę potrzebną w codziennej pracy każdego przedsiębiorcy.

Magazyn „Farmakoekonomika Szpitalna” jest cennym źródłem aktualnej wiedzy, którą farmaceuci pracujący w aptekach szpitalnych bądź działach farmacji klinicznej mogą wykorzystać w codziennej pracy

Dr n. farm. Magdalena Markowicz-Piasecka Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. farm. Magdalena Markowicz-Piasecka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Magazyn „Farmakoekonomika szpitalna” jest cennym źródłem aktualnej wiedzy, którą farmaceuci pracujący w aptekach szpitalnych bądź działach farmacji klinicznej mogą wykorzystać w codziennej pracy. Magazyn podzielony jest na pięć działów. W dziale Farmakoekonomika farmaceuci znajdą informacje dotyczące obciążeń ekonomicznych związanych z leczeniem wielu jednostek chorobowych. W magazynie w sekcji Farmakoterapia znajdują się artykuły zawierające najnowsze dane i wytyczne dotyczące leczenia wielu chorób. Z kolei dział Farmacja szpitalna prezentuje niezwykle istotne z punktu widzenia farmaceuty szpitalnego problemy dotyczące m.in. zaleceń terapeutycznych czy najnowszych wytycznych dotyczących technologii lekowych. Bardzo ważną pozycję w magazynie stanowią komunikaty bezpieczeństwa stosowanych leków, często transferowane wprost z Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

Podsumowując, tematyka prac publikowanych w magazynie „Farmakoekonomika szpitalna” jest niezwykle unikalna i potrzebna w codziennej pracy farmaceutów.