Zintegrowany raport roczny 2016

Ankieta dotycząca oceny Zintegrowanego Raportu Rocznego Pelion S.A. 2016 r.

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce piąty Zintegrowany Raport Roczny firmy Pelion, w którym raportujemy dane finansowe i pozafinansowe za 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z nim oraz do podzielenia się z nami Państwa opiniami i uwagami. Uzyskane informacje pozwolą nam doskonalić proces raportowania dostosowując go Państwa potrzeb.

1

Jak ocenia Pani/Pan odniesienie się przez Pelion do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań interesariuszy?

Jeżeli źle to dlaczego?

2

Jak wg Pani/Pana raport prezentuje wyniki organizacji w szerszym kontekście zrównoważonego rozwoju?

Jeżeli źle to dlaczego?

3

Jak ocenia Pani/Pan uwzględnienie w raporcie kwestii istotnych, tj. takich które odzwierciedlają znaczący wpływ ekonomiczny, środowiskowy i społeczny organizacji oraz znacząco wpływają na oceny i decyzje interesariuszy?

Jeżeli źle to dlaczego?

4

Jak ocenia Pani/Pan kompletność zawartych w raporcie informacji?

Jeżeli źle to dlaczego?

5

Jak ocenia Pani/Pan wyważenie zawartych w raporcie informacji (odzwierciedlenie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów działalności organizacji)?

Jeżeli źle to dlaczego?

6

Jak ocenia Pani/Pan porównywalność zawartych w raporcie informacji?

Jeżeli źle to dlaczego?

7

Jak ocenia Pani/Pan dokładność zawartych w raporcie informacji (tj. na ile dane są wystarczająco dokładne i szczegółowe)?

Jeżeli źle to dlaczego?

8

Jak ocenia Pani/Pan terminowość zawartych w raporcie informacji (czy uzyskiwane informacje są wystarczająco aktualne i mogą być przydatne w ocenie Pelion)?

Jeżeli źle to dlaczego?

9

Jak ocenia Pani/Pan przejrzystość zawartych w raporcie informacji (tj. na ile są one prezentowane w sposób zrozumiały i dostępny dla interesariuszy korzystających z raportu.)?

Jeżeli źle to dlaczego?

10

Jak ocenia Pani/Pan wiarygodność zawartych w raporcie informacji?

Jeżeli źle to dlaczego?

11

Jakie informacje zawarte w raporcie były dla Pani/Pana najistotniejsze?

Inne/ Jakie?

12

Jak ocenia Pani/Pan stopień przejrzystości i czytelność raportu?

Jeżeli źle to dlaczego?

13

Jak ocenia Pani/Pan stronę wizualną raportu

Jeżeli źle to dlaczego?

14

Co moglibyśmy zmienić w sposobie prezentacji raportu?

15

Jakie informacje zawarte w raporcie były dla Pani/Pana najistotniejsze?

Inne/ Jakie?