Zintegrowany raport roczny 2016

List Prezesa

Szanowni Państwo,

W imieniu Pelion S.A. przekazuję raport z naszej działalności w 2016 roku.

Pelion kolejny rok z rzędu osiągnął wysoką dynamikę przychodów, które w 2016 roku przekroczyły poziom 9 mld zł. Świadczy to o stale rosnącej bazie klientów i pacjentów oraz o zaufaniu jakim obdarzają naszą firmę. Jednocześnie poziom zysku netto wynosi 9,6 mln złotych. Jest to wynik, który powoduje, że także w tym roku nie rekomendujemy wypłaty dywidendy. Chciałbym jednak podkreślić, że od dnia, w którym Pelion stał się spółką notowaną na GPW, do dziś wartość akcji wzrosła prawie dwukrotnie a nasza firma konsekwentnie dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami.

Pelion od początku swojego istnienia opiera swój rozwój o zasadę dywersyfikacji ryzyka. Staramy się tak prowadzić działalność, by poruszać się przede wszystkim na rynku ochrony zdrowia i obejmować swym zakresem całość dystrybucji farmaceutycznej. Podejmowaliśmy konsekwentnie decyzje o kolejnych inwestycjach licząc na ich stabilny rozwój. Zdobyliśmy cenne doświadczenie – także to negatywne. Jak powiedział Warren E. Buffett w tegorocznym liście do akcjonariuszy, w biznesie jest tak samo jak w małżeństwie – niektóre niespodzianki zaskakują nas dopiero po sakramentalnym „tak”. Dokonaliśmy kilku trudnych przejęć, jak na przykład przejęcie drogerii Natura. Inwestycja ta nie przyniosła do dziś zwrotu. Zarówno w tym przypadku, jak i w przypadku aptek liczyliśmy, że doświadczenie pomoże nam uniknąć raf. W ich omijaniu nie pomaga jednak niestabilne otoczenie prawne. Podkreślam od lat, że naszym największym wyzwaniem jest ciągle zmieniające się prawo. Ogranicza ono rozwój i powoduje, że firmy takie jak nasza tracą swój potencjał. Wielokrotnie podkreślałem, że nie rozumiem narzuconego polskim hurtowniom obowiązku kupowania drożej od koncernów farmaceutycznych. Widzimy także negatywne skutki źle sformułowanego zakazu reklamy aptek. Niszczy on apteki w Polsce uniemożliwia jakiejkolwiek komunikację z pacjentem. Wylobbowane przepisy uderzają więc nie tylko we właścicieli aptek, ale przede wszystkim uderzają w pacjentów. Mamy także pozytywne doświadczenia. Wiemy, jak może funkcjonować firma w otoczeniu transparentnym i przyjaznym, takim jakie panuje na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Chcemy te doświadczenia przenosić do Polski i wierzę, ze rozsądny ustawodawca nie dopuści do sytuacji zamrożenia rozwoju aptek poprzez ograniczenia własnościowe.

Naszym celem na przyszłość pozostaje nadal tworzenie kompleksowej oferty dla klientów. Oferty innowacyjnej, bezpiecznej i rzetelnej. Planujemy rozwijać nasze linie biznesowe, bo wierzymy, że ochrona zdrowia jest ogromnym wyzwaniem. Z naszym zespołem, bardzo oddanym swojej pracy, pragniemy dalej pracować na jej rzecz.

Jesteśmy firmą, która odpowiedzialnie podchodzi do swoich działań. Wiemy, że nasze decyzje mają również konsekwencje pozafinansowe: społeczne i środowiskowe. Stąd nasze podejście do pracy i dbałość o otoczenie. Rozważnie wykorzystujemy nasze zasoby, wspieramy rozwój pracowników i pacjentów dzieląc się wiedzą o ochronie zdrowia. Dzięki DOZ Fundacji dbam o zdrowie zwiększamy dostęp do leczenia dla najbardziej potrzebujących. Propagujemy profilaktykę i z zapałem od lat współorganizujemy w Łodzi DOZ Maraton. Raport, który dziś prezentujemy jest kolejnym zintegrowanym raportem i przedstawia kompleksowo nasze wyniki oraz wartości, którymi kierujemy w prowadzeniu biznesu.

Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie, a Radzie Nadzorczej za bardzo dobrą współpracę i wsparcie, na które zawsze można liczyć.

Dziękuję także naszym pracownikom za ich nieustanne zaangażowanie. Szczególne podziękowania kieruję do farmaceutów, zarówno naszych klientów jak i tych, którzy pracują w DOZ Aptekach dbam o zdrowie za ich wysiłek w realizacji misji zawodowej. Wierzę, że jesteśmy dobrze przygotowani, aby rozwijać Pelion przez kolejne lata.

Jacek Szwajcowski

Prezes Zarządu